Liêu Trai Chí Dị II

Liêu Trai Chí Dị II
Trọn bộ 471 chương
Thể loại kết hợp:
Tác giả:
0.00
(0 votes)Bạn đang đọc truyện Liêu Trai Chí Dị II trên trang truyentienhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện tiên hiệp hay, mới nhất!!!

>>

Liêu Trai Chí Dị II là một trong những tác phẩm của Bồ Tùng Linh. Liêu Trai Chí Dị II là phần sau của truyện .

Không lạ gì mà Liêu Trai Chí Dị có thể làm say mê cả những người ít học. Bởi vì trong mọi xã hội và thời đại, các yếu tố văn hóa truyền thống luôn sống cuộc sống của chúng không chỉ trong những văn hiến thư tịch hay các công trình khảo cứu của giới trí thức, mà chủ yếu và quan trọng nhất là trong cuộc sống thường nhật với những mối bận tâm chung nhất của đông đảo nhân dân.

Nội dung cũng như phần trước, thu thập nhiều chuyện ma nhu Dụ quỷ, Nữ quỷ, Quỷ lại. Theo bản Liêu Trai Chí Dị Thập Di, Minh Đức Đồ thư Công ty tái bản, Hương Cảng, 1961, quyển Thập di này có tất cả 68 truyện.

Tìm hiểu nghệ thuật Liêu Trai Chí Dị, dễ nhận thấy sự hiện diện của yếu tố thần kỳ. Là đặc trưng cơ bản trong thi pháp của truyện truyền kỳ thời Đường, yếu tố thần kỳ đến Thái bình quảng ký thời Tống đã được xác định như nội dung nghệ thuật chủ yếu của tiểu thuyết chí quái chí dị, rồi đến thời Minh Thanh đã phát triển thành một phương pháp sáng tác với các tác giả như Bồ Tùng Linh, Viên Mai. Sự vận dụng thi pháp "thuật kỳ ký dị" vào việc phản ánh hiện thực xã hội trên đường hướng đề cao các giá trị tinh thần nhân dân - thị dân đã khiến dòng tiểu thuyết chí quái chí dị thời Minh Thanh dần dần mang nội dung hiện thực chủ nghĩa.

>> Danh sách các chương của truyện:

Trang: 1

Trang: 1