Truyện ngôn tình hay

Thể loại:Huyền Huyễn

Đây là trang chứa những truyện tiên hiệp có kết hợp thêm thể loại truyện Huyền Huyễn. Một số truyện Huyền Huyễn không có hoặc có rất ít yếu tố tiên hiệp cũng có trong trang này.

Thể loại truyện Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Huyền Huyễn”

147 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 147 trang.