Truyện ngôn tình hay

Thể loại:Thể loại truyện kết hợp

Hầu hết các truyện có trên web truyentienhiep đều là truyện tiên hiệp.

  • Nếu là truyện tiên hiệp thuần thì được xếp vào thể loại Tiên Hiệp thuần.
  • Nếu là truyện tiên hiệp có kết hợp thêm một hay nhiều thể loại truyện khác thì được xếp vào các thể loại tương ứng.

Có những truyện không có hoặc có rất ít yếu tố tiên hiệp (thường là truyện Huyền Huyễn, Dị Giới) cũng có trên web này, và được xếp vào thể loại tương ứng.

Thể loại con

Thể loại này gồm 11 thể loại con sau, trên tổng số 11 thể loại con.

*

D

H

K

L

T

V

X