Thể loại:Đô Thị

Đây là trang chứa những truyện tiên hiệp có kết hợp thêm thể loại truyện Đô Thị.

Thể loại truyện Đô Thị có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.