Truyện ngôn tình hay

Thể loại:Khoa Huyễn

Đây là trang chứa những truyện tiên hiệp có kết hợp thêm thể loại truyện Khoa Huyễn. Một số truyện Khoa Huyễn không có hoặc có rất ít yếu tố tiên hiệp cũng có trong trang này.

Thể loại truyện Khoa Huyễn là những truyện có yếu tố khoa học viễn tưởng, do tác giả tưởng tượng ra trong một không gian khoa học kỳ bí, không có thật.