Truyện ngôn tình hay

Thể loại:Dị Năng

Đây là trang chứa những truyện tiên hiệp có kết hợp thêm thể loại truyện Dị Năng. Những truyện Dị Năng trên trang này ít nhiều cũng có yếu tố tu luyện, phép thuật.

Thể loại truyện Dị Năng là những truyện thường có những nhân vật sở hữu các năng lực siêu nhiên đặc biệt mà người thường không thể nào có được. Thường truyện Dị Năng hay diễn ra trong môi trường hiện đại, nhưng đôi khi cũng có bối cảnh trong thế giới .