Bát Tiên Đắc Đạo

Bát Tiên Đắc Đạo
Trọn bộ 100 chương
Tác giả: Vô danh
0.00
(0 votes)Bạn đang đọc truyện Bát Tiên Đắc Đạo trên trang truyentienhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện tiên hiệp hay, mới nhất!!!

>> Xuống danh sách các chương

Bát Tiên Đắc Đạo là một trong những tác phẩm không biết rõ tác giả là ai. Truyện được Nguyễn Đức Lân dịch.

Bát Tiên Đắc Đạo là một truyện tiên hiệp hay, mặc dù tác giả vẫn còn là một bí ẩn, nhưng qua những lời tác giả tự nhận là "kẻ làm sách này" thỉnh thoảng lên tiếng, ta có thể đoán chừng đó là một nhà văn ở thời cận đại, có thể là ở cuối đời nhà Thanh, và đầu đời Dân Quốc. Đây chỉ là lời phỏng đoán, không lấy gì làm chắc chắn lắm.

Truyện này thuật lại sự tích của tám vị tiên, được dân gian truyền tụng. Đó là: 1. Lý Thiết Quài, 2. Hán Chung Ly, 3. Lam Thái Hoà, 4. Trương Quả Lão, 5. Hà Tiên Cô, 6. Lã Động Tân, 7. Hàn Tương Tử, 8. Tào Quốc Cửu. Tám vị thần tiên này sống ở nhiều thời đại khác nhau, ẩn cư ở Bồng Lai đảo, kết thành nhóm bạn, kéo nhau ra biển Đông Hải (Bát Tiên quá hải), giao chiến với vợ chồng lão long vương, đánh bại họ. Để kết nối Bát tiên lại với nhau, tác giả đã cho họ sống qua nhiều kiếp.

>> Danh sách các chương của truyện: